MED-Keuring   |   CE-Keuring   |   Product testen   |  Bijboten  |   Werkplaatsinspectie   |   Projectbewakingsservice   |   Expeditie 

PRODUCT TESTEN

CE en MED eisen | ISO normen
DCI voert testen aan producten uit om te bepalen of deze voldoen aan de geldende CE en MED eisen.

ISO normen kunnen worden gebruikt om de veiligheidsstatus van een product aan te tonen en/of te bewijzen. ISO normen worden opgesteld op nationaal , Europese (EN) en/of internationaal niveau. De ISO normen worden regelmatig herzien en beschikbaar gesteld door het NEN.

Gezien de hoeveelheid beschikbare ISO normen (ruim boven 100.000), hebben economische marktdeelnemers (producenten, importeurs, distributeurs) vaak geen idee welke ISO normen van toepassing zijn voor hun product.

The Standard For Progress