MED-Keuring   |   CE-Keuring   |   Product testen   |  Bijboten  |   Werkplaatsinspectie   |   Projectbewakingsservice   |   Expeditie   |   Fabriekskwaliteit Audit   |   Inspecties van Consumptiegoederen

CE KEURING & CERTIFICERING

Leading in experience Achter het plaatje CE-markering schuilt een wereld van zekerheid. Veiligheid en bescherming voor producent, dealer en consument. Natuurlijk is een CE keuring verplicht om een jacht binnen de EU te kunnen verkopen. Maar heeft u die verplichting al eens van een andere kant bekeken?

Beschermen
Zo kunt u een CE keuring ook als productiecontrole zien. Als onze experts uw ontwerp, schip en de bouw grondig inspecteren, kan dat u voor aansprakelijkheid behoeden. Want ze ontdekken en rapporteren mogelijke mankementen bijtijds. Tenslotte is een werf jarenlang aansprakelijk voor gevolgen van gebreken. Nog een voorbeeld van de andere kant van de verplichting? Bij latere wederverkoop van uw jacht stellen nieuwe eigenaren dit zeker als voorwaarde.

Per 18-04-2023 is module A1 niet meer onderdeel van de DCI geaccrediteerde scope volgens ISO 17065

CE keuring verplicht?

Waarom Europese Richtlijnen en CE markering?

Vrij handelen
De Europese Unie (EU) streeft naar vrij handelsverkeer van goederen tussen de EG-lidstaten.
Daarom stelde de Europese Gemeenschap in 1998 voor bepaalde productgroepen de CE Richtlijn Pleziervaartuigen in.

Identieke eisen

Lidstaten zijn verplicht die Richtlijn om te zetten in nationale wet- en regelgeving. Die moet dezelfde strekking hebben als de Richtlijn. Daardoor vallen de verschillen in eisen die lidstaten aan producten stellen weg en daarmee ook de technische handelsbelemmering. In Nederland is de nationale regelgeving in de Wet Pleziervaartuigen vastgelegd.

CE-Markering

Producten die aan de eisen voldoen krijgen een CE markering (Conformité Européenne). Producten die geen markering hebben en die wel onder de Richtlijn vallen mogen niet op de markt geplaatst worden en dus ook niet worden verkocht.

Buitenland

De landen van de European Free Trade Association (EFTA) verwerken vrijwillig eisen uit de Richtlijn pleziervaartuigen in hun nationale wetgeving. Sinds kort is ook Turkije verplicht aan de genoemde Richtlijn te voldoen.

Geharmoniseerde normen

De Richtlijn stelt essentiële eisen aan het product. Een afgeleide van de Richtlijn zijn de zogenaamde geharmoniseerde ISO normen, een leidraad waarmee fabrikanten kunnen bepalen hoe ze volgens de normen kunnen produceren om daarmee aan de Wet Pleziervaartuigen te voldoen. Ook bij producten waar het gebruik van de ISO normen vrijwillig is, spelen geharmoniseerde ISO normen toch wel degelijk een rol.

Wanneer mag u de CE markering aanbrengen?

CE goedgekeurd
Een producent mag en moet zelf een CE markering aanbrengen op zijn vaartuig. Maar pas als hij kan verklaren en aantonen dat zijn vaartuig aan de eisen van de Richtlijn voldoet. Om dat te onderzoeken zijn er een aantal keuringsregimes, afhankelijk van de ontwerpcategorie van het jacht.

DCI en NEN
U vindt in de Richtlijn welke keuringsregimes er zijn. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijst de keuringsinstanties aan. DCI is in Nederland een officiële keuringsinstantie. De makkelijkste manier om aan de eisen te voldoen is produceren volgens geharmoniseerde ISO normen. De ISO normen voor de Richtlijn Pleziervaartuigen kunt u bestellen bij het NEN.

Hoe zijn de regels bij import van buiten de EU?
Pleziervaartuigen van buiten de EU moeten aan dezelfde bepalingen voldoen als pleziervaartuigen die binnen de EU geproduceerd zijn. Dit geldt ook als u een schip binnen de EU wilt verkopen dat vóór 16 juni 1998 buiten de EU is gebouwd. Dat schip moet u eerst laten keuren en certificeren.

Let op! De importeur is verantwoordelijk voor het naleven van de Richtlijnen!

Een pleziervaartuig kan onder meerdere Richtlijnen vallen. Er zijn Richtlijnen voor:
– drukvaten
– gastoestellen
– elektromagnetische comptabiliteit
– middelen voor persoonlijke bescherming
– randapparatuur voor telecommunicatie

Er zullen steeds meer Richtlijnen bijkomen.
Welke eisen stelt de Richtlijn?

Eisen
De Richtlijn Pleziervaartuigen stelt:
– veiligheidseisen
– gezondheidseisen

Eisen voor consumentenbescherming
– milieueisen

Daardoor weet een fabrikant precies waar het schip bij oplevering aan moet voldoen. De eisen voor het dagelijks gebruik van een jacht mag elke lidstaat zelf regelen. Zolang het prototype van het schip maar niet verandert.

 

Welke producten vallen onder de Richtlijn Pleziervaartuigen?

Onder de Richtlijn Pleziervaartuigen vallen:

– pleziervaartuigen
gedeeltelijk afgebouwde pleziervaartuigen
– bepaalde losse onderdelen voor pleziervaartuigen
– sommige gemonteerde onderdelen pleziervaartuigen voor recreatiedoeleinden, zoals verhuur of zeil- en vaarcursussen

Onder pleziervaartuig verstaat de Richtlijn vaartuigen:
bedoeld voor sport en vrije tijd
– voor zowel binnenvaart als zeevaart
– ongeachte de wijze van voortstuwen
– van 2, 5 tot 24 meter

NIET onder de richtlijn vallen:
– wedstrijdboten
– kano’s
– gondels
– waterfietsen
– zeilplanken
– originelen en replica’s van historische vaartuigen
– experimentele vaartuigen
– voor persoonlijk gebruik gebouwde vaartuigen
bemande vaartuigen bestemd voor commercieel vervoer van passagiers
– duikboten
– luchtkussenvaartuigen
– draagvleugelboten

The Standard For Progress