MED-Keuring   |   CE-Keuring   |   Product testen   |  Bijboten  |   Werkplaatsinspectie   |   Projectbewakingsservice   |   Expeditie   |   Fabriekskwaliteit Audit   |   Inspecties van Consumptiegoederen

MED APPROVAL (IMO)

MED APPROVAL (IMO) SOLAS staat voor beveiliging van mensen levens op zee. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) is een internationaal verdrag dat tot stand kwam in 1914. De aanleiding hiervoor was de ramp met de Titanic in 1912.

In 1948 hebben de deelnemende lidstaten van de Verenigde Naties besloten om een organisatie op te richten die gespecialiseerd is in veiligheid op zee, Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO). Sinds 1954 valt SOLAS onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Video afspelen

IMO en SOLAS

IMO is op dit moment het belangrijkste internationale verdrag op het gebied van scheepsveiligheid. SOLAS beschrijft aan welke eisen de uitrusting van zeegaande schepen moeten voldoen. DCI is een erkend certificeringsinstituut voor het testen en certificeren van uitrusting op zeeschepen.

MED approval

Marine Equipment Directive (MED) zijn de door IMO vastgestelde eisen voor uitrusting van zeegaande schepen.

The Standard For Progress