Leading in independence

Alleen door de overheid erkende keuringsinstanties mogen op de Europese CE Richtlijn Pleziervaartuigen controleren. DCI is zo’n officiële instantie. Maar ook de Amerikaanse overheid stelt eisen aan schepen. Als u uw jacht naar de Verenigde staten wilt exporteren, moet het aan de jacht ABYC Rules voldoen. DCI is een van deze instanties die daarvoor mag certificeren.

Ondersteunen

In de scheepsbouw kijken mensen vaak naar het eindproduct, de boot. Soms ziet een objectieve expert tijdens een CE keuring hoe een kleine aanpassing groot voordeel op kan leveren. Maar ook bij andere facetten van het ondernemerschap kunnen onze organisatorische, juridische en technische experts u begeleiden naar een oplossing op maat. Denk maar aan tijdrovende regelgeving.

Goedkeuren

Ook test DCI scheepsonderdelen in eigen werkplaats op NEN normen, ISO standaards en de CE Richtlijn Pleziervaartuigen. Goedgekeurde onderdelen krijgen een certificaat dat meeweegt bij de CE keuring van uw complete schip.