CONTACTGEGEVENS

DCI levert op verzoek de volgende informatie:

a) informatie over (of verwijzingen naar) het (de) certificatieschema(s) met inbegrip van de evaluatieprocedures, regels en procedures voor het toekennen, het behouden, de uitbreiding of inkrimping van de scope, opschorting, intrekking of weigering van de certificatie;

b) een beschrijving van de wijze waarop de certificatie-instelling zich verzekert van financiële steun en algemene informatie over de tarieven voor aanvragers en cliënten;

c) een beschrijving van de rechten en plichten van de aanvragers en cliënten, waaronder de vereisten, de restricties of beperkingen op het gebruik van de naam en het keurmerk van de certificatie-instelling, en de manieren om de certificatie te vermelden;

d) informatie over de procedures voor de behandeling van klachten en beroepen.

U kunt het verzoek om bovenstaande informatie aanvragen via de mail, info@dciworldwide.eu