Diensten

MED-Keuring   |   CE-Keuring   |   Product testen   |  Bijboten  |   Werkplaatsinspectie   |   Projectbewakingsservice   |   Expeditie   |   Fabriekskwaliteit Audit   |   Inspecties van Consumptiegoederen

CE-Keuring

Achter het plaatje CE-markering schuilt een wereld van zekerheid. Veiligheid en bescherming voor producent, dealer en consument. Natuurlijk is een CE-keuring verplicht om een jacht binnen de EU te kunnen verkopen. Maar heeft u die verplichting al eens van een andere kant bekeken?

MED-Keuring

SOLAS staat voor beveiliging van mensen levens op zee. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) is een internationaal verdrag dat tot stand kwam in 1914. De aanleiding hiervoor was de ramp met de Titanic in 1912.

Product testen

DCI voert testen aan producten uit om te bepalen of deze voldoen aan de geldende CE en MED eisen. ISO normen kunnen worden gebruikt om de veiligheidsstatus van een product aan te tonen en/of te bewijzen.

Bijboten

Bijboten vormen een belangrijk middel waarmee personen die in het water terecht zijn gekomen, kunnen worden gered. Om een boot te gebruiken als bijboot voor de binnen vaart moet een boot zijn gecertificeerd volgens de norm NEN-EN 1914:2016. In deze norm zijn alle eisen en testen omschreven waaraan een bijboot moet voldoen en welke testen er moeten worden uitgevoerd om dit aan te tonen.

Werkplaats inspectie

Als een belangrijk element van de kwaliteitscontrole helpt werkplaatsinspectie u om het productieproces te verifiëren en ervoor te zorgen dat aan de toepasselijke nationale en internationale normen wordt voldaan. Onze ervaren experts bieden werkplaatsinspectiediensten op het gebied van fabricageprocessen om de beoogde kwaliteit te waarborgen en geschillen later te voorkomen

Projectbewakingsservice

Projectbewakings
service

Met verschillende uitdrukkingen en verschillende betrokken aannemers, kan het monitoren van projecten moeilijk zijn. Onze experts ondersteunen u met geïntegreerd toezicht op planning, inkoop, productie op locatie en budgetbewaking.

Expeditie

Bij grootschalige projecten en inkoop kunnen complexe toeleveringsketens en talrijke internationale leveranciers betrokken zijn. Onze professionals zorgen ervoor dat uw producten conform zijn, geen gebreken vertonen en op afgesproken data worden verzonden.

Inspecties van consumptiegoederen

DCI-inspectieteam streeft ernaar om aan de ontwikkelende eisen van de Chinese kwaliteitsproductie en overzeese klantaankopen te voldoen.

Fabriekskwaliteit Audit

DCI kan uw hele productieproces bewaken – van het vinden van de juiste leverancier tot de uiteindelijke levering van het eindproduct.