Het proces rondom het ontwikkelen van de ISO-normen

De meeste botenbouwers weten niet hoe de ontwikkeling van de ISO-normen gaat. De ISO-normen worden niet gemaakt door de overheid, door Brussel of een politieke autoriteit.

ISO-normen worden ontwikkeld door experts uit de industrie. In dit geval dus uit de watersport industrie. Voor de RCD zijn er 20+ werkgroepen die hun kennis van een speciaal item in brengen bijv. Stabiliteit. Op dit moment is ook de groep voor vuilwater reiniging erg actief.

De deskundigen komen uit vele verschillende landen en de veergaderingen worden ook in verschillende landen gehouden Ze krijgen geen vergoeding van ISO. Dus hun ambitie om in deze ISO Werk Groepen deel te nemen moet worden gezien als zeer hoog.

Franke Hoekstra van DCI is lid van de ISO-werkgroepen. Zijn ambitie is om ervoor te zorgen dat de inhoud van de ISO-normen in lijn is met de uitvoerbaarheid voor botenbouwers. Hij besteedt zo’n 300 werkuren per jaar aan ISO en andere autoriteiten.

In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van een ISO-norm aangegeven. Tussen elke fase van de ontwikkeling of herziening wordt naar alle landen die lid zijn van ISO het concept gestuurd, dit zijn in ieder geval alle EU landen.

In onze volgende nieuwsbericht zullen we het laatste nieuws van de ISO-normen voor de RCD geven.

1.Voorafgaande stadium. Voorafgaande aan de start van een nieuwe norm (PWI) worden voortellen ingediend en wordt gestemd door de  deelnemende leden van de technische of sub commissies. (Werk groep). In feite kan iedereen (dus ook jij!)een verzoek indienen tot het ontwikkelen van een nieuwe norm)

2. Voorstel Stage New Work Item Voorstellen (NP) zijn ontwikkeld voor een nieuwe norm, een nieuw deel van een bestaande norm, technisch specificatie of een algemeen beschikbare specificatie.

3. Voorbereidende fase – Deze fase heeft betrekking op de bereiding van een Working Draft (WD) (Werk Concept).

4. Comité Stage – The Draft Comité (CD) houdt rekening met de opmerkingen van nationale instanties en of er een consensus bereikt is over de technische inhoud. Dit is een optionele

stadium en kan worden overgeslagen onder bepaalde omstandigheden.

5. Aanvraag Stage – Een Draft International Standard (DIS) wordt verspreid onder alle ISO-lid Lichamen (landen en andere instellingen) voor een stemming van drie maanden (dit kan uitgebreid worden tot een periode van vijf maanden door de betrokken technische of sub comités) (Werk Groepen of een onderdeel daarvan)..

6. Goedkeuring Stage – The Final Draft International Standard (FDIS) wordt verspreid binnen een drie periode van twaalf maanden voor een twee maanden durende stemming periode. Dit is een optionele stap en kan worden overgeslagen Onder bepaalde omstandigheden (hoewel niet voor geharmoniseerde normen).

7. Publicatie Stage – Een internationale norm (IS) wordt gedrukt en verspreid binnen een maand nadat alle correcties gemaakt.

De norm is dan een aangenomen ISO norm. Voor de Pleziervaartuigen Wet moet de norm echter ook nog goed gekeurd worden dor de Europese Commissie. Dit heet Harmonisatie.

Deze harmonisatie gaat via de CEN. Dit is de Europese normen instelling, die overigens ook lid is van alle ISO Werk Groepen en dus volledig meedraait in alle voorafgaande stadiums.

Het tot stand ISO normen duurt veelal vele jaren. Het is erg spijtig dat de Nederlandse jachtbouwers zo weinig kennis hebben van de ISO normen die voor de bouw van pleziervaartuigen gelden.

Vaak is getracht om de Engels talige normen in het Nederlands te vertalen, maar dit stootte steeds op geld gebrek.