Nieuw formulier: Melding overtreding van de Wet Pleziervaartuigen.

DCI-med-keuringenDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een formulier ontwikkeld waarmee melding gedaan kan worden van een (vermoedelijke) overtreding van de Wet pleziervaartuigen. De ILT ziet er op toe dat nieuw gebouwde en van buiten de EU geïmporteerde pleziervaartuigen (door particulieren of importeurs) met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter bij het in de handel brengen in Nederland voldoen aan bepaalde milieu- en veiligheidsregels en -voorschriften. Eén van de eisen is dat ze voorzien zijn van een CE-markering. Dit is een Europees productlabel dat bij vaartuigen duidt op certificatie van emissie- en milieu-eisen.

Dit formulier staat ook op onze website en is hier te downloaden.