Geschillenbemiddeling en Deskundigenonderzoek

GESCHILLENBEMIDDELING EN DESKUNDIGENONDERZOEK

Het kan iedereen overkomen. De bouw, de uitvoering, de oplevering, de werking dan wel de financiële afhandeling van het schip loopt niet zoals gepland. Zelfs na een goede voorbereiding, de juiste overeenkomsten en gesprekken kunnen partijen het op een gegeven moment niet meer eens worden met elkaar. Voordat er naar juridische oplossingen wordt gegrepen is het goed mogelijk een geschillen bemiddeling (mediation) of een deskundigen onderzoek uit te laten voeren. Als erkend onafhankelijk classificatiebureau is DCI bij uitstek geschikt voor uitvoeren van deze diensten. Uiteraard staan uiteindelijk de persoonlijke kwalificaties van onze medewerkers garant voor een beslechting van uw geschil en/of het uitvoeren van een deskundigen onderzoek. Dit onderzoek kan tevens de basis vormen voor een eventuele onvermijdelijke juridische procedure. Het onderzoek wordt dan ook regelmatig in opdracht van advocaten of rechtbanken uitgevoerd door DCI.

Wilt u dat DCI bemiddelt in uw geschil of een deskundigen onderzoek laten uitvoeren dan wel meer weten van deze dienst? Neem gerust contact met ons op.